Narva-Jõesuu kalanduse ajaloo ja tänapäeva interaktiivne tutvustamine koduloomuuseumis

Virumaa Rannakalurite Ühingu (VRKY) kaudu oli võimalik taotleda toetust kalanduse ja rannaelu kultuuripärandi tutvustamiseks. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis otsustasime soetada interaktiivse stendi, mille kaudu teha see teema kättesaadavaks meie elanikele ja külastajatele.

Materjale sai otsitud arhiividest, koduloolistest raamatutest, muuseumi kogudest, internetist. Oma mälestusi ja kogemusi kaluritööst rääkisid kohalikud kalurid ning endised kalurikolhoosi Oktoober ja Traalbaasi töötajad. Toodi avaldamiseks fotosid ja dokumente. Salvestati videoklipid praeguste rannakalurite oludest. Tekstid esitatakse eesti, vene ja inglise keeles:

  • Kalurikülad
  • Kuurort
  • Kalurikolhoosid
  • Kalandus tänapäeval

Materjalid kogus muuseumi töötaja Tiiu Toom, programmeeris OÜ Novaver VRKY toetuse arvel, stendi soetas Vaivara Sinimägede SA.

Stendi esitlus toimus 29. juunil 2023 kell 13.00 Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis.

Pilt

Projekt „Ajalugu filmis“

Projekti “Ajalugu filmis“ eesmärkideks oli

  • mitmekesistada ajalooteadmisi pakkuvate ürituste formaati uue lähenemisega
  • pakkuda kirderanniku piirkonna elanikele kvaliteetseid ettekandeid nii Eesti kui Soome ajaloost
  • näidata ja kommenteerida filme, mis on seotud loenguteemaga ehk teave koos meelelahutusega (loeng ja film)

Projekti tegevuste elluviimisse oli kaasatud Soome Suursaatkond.

Projekti üritustel osales vähemalt 160 inimest (osa inimesi käis mitmel loengul)

Projektiga aktiviseeriti kogukonda piirkonna ajaloo väärtustamisega ja köitva ajaloo-alase audiovisuaalse informatsiooni jagamisega

Tegu oli eristumisega tavapärasest pakutavast, teist sellist loengusarja piirkonnas ei ole olnud

IV kvartal 2019Loeng Soome Talvesõjast (1939-1940) ja teemat käsitleva filmi “Tundmatu sõdur“ näitamine.
I kvartal 2020Vabadussõda käsitleva tummfilmi „Noored kotkad“ (1927) näitamine ja kommenteerime sõjalise võistluse „Utria dessant“ raames.
III kvartal 2020Dokumentaalfilmi „Sinimäed“ (2006) näitamine ja kommenteerimine.
III kvartal 2020Loeng Soome Jätkusõjast ja film „Tali-Ihantala 1944“ Film räägib 1944.aasta juunis-juulis peetud lahingust.
II kvartal 2021Loeng Narva Töörahva Kommuunist (1918-1919) ja telefilmi „Narva kosk“ näitamine
IV kvartal 2021Filmi “Detsembrikuumus“ näitamine ja loeng 1924.aasta 1.detsembri sündmustest.
II kvartal 2022Dokumentaalfilmi „Haukka grupp“ (2005) näitamine ja kommenteerimine. Film räägib 1943.aastal Soomes loodud raadioluure grupist
II kvartal 2023Loeng Soome kodusõjast 1918.aastal ja film „Käsk“
II kvartal 2023Kokkuvõtete tegemine

Vaivara Sinimägede muuseum otsib 80% töökoormusega (4 tööpäeva) turundus – ja muuseumitöötajat

vastab meilipäringutele ja peab arvestust tellimuste osas;
teeb kuu lõpus kassaaruande;
teeb turundustegevusi, nagu kodulehe  ja facebooki haldamine, turundusmaterjalide tootmine ja jagamine, messidel osalemine jms;
vajadusel on tööl klienditeenindajana;
aitab läbi viia projekte, muuseumiprogramme, ekskursioone ja üritusi.

Kandideerijalt eeldame:

huvi ajaloo ja  sõjatemaatika vastu;
keskeri- või kõrgharidust;
eesti keele oskust C1 tasemel;
vene ja inglise keele oskust;
head arvutikasutamise oskust;
esinemise ja suhtlemise oskust;
valmisolekut töötada ka nädalavahetustel (enamasti suvel).

Omalt poolt pakume:

kohapealset juhendamist;
sõbralikku kollektiivi;
paindlikkust töökohustuste jagamisel;
1080.- eurot palka.

CV palume saata 30.juuliks 2023 aadressile: muuseum@vaivara.eeLisainfo: ivika.maidre@vaivara.ee

Scroll to top