Sinimägede Muuseumi Teenused

Ekskursioonid

Ajaloorada Sinimägedes: kolme ajastu sõjakindlustused

Vaivara piirkond on läbi sajandite olnud sõjategevuse tanner ning sõdade jäljed ja tagajärjed on Sinimägedes siiani näha. Vanimad nähtavad sõjalised ehitised on pärit Suure Põhjasõja ajast 18. sajandi algusest, kui enne teist Narva lahingut valmis rootslaste tõkestamiseks venelaste kaitsevall. Tsaaririigi lõpuajast on pärit maaväelaste Sinimägede kindlustused ehk suurtükilaskemoona tunnellaod idapoolseimal mäel.
Kõige rohkem teatakse Vaivara kandis 1944. aasta suvel peetud Sinimägede lahingusündmusi. Enamasti pärineb informatsioon mälestus‑ jm ajalooraamatutest, kuid siin saab oma silmaga kaeda kolme küngast ja kuulda lugu sündmustest, mis leidsid siin aset 76 aastat tagasi.

Bussiekskursioon mööda piirkonda:
vaatamisväärsused, ajaloolised paigad ja looduskaunid kohad

Muuseumiõpe

Asjade lood

Programmi käigus saavad õpilased teada muuseumi eksponaatide lood: millest ja mida sõid sõdurid, kus hoiti dokumente, missugune peab olema sõdurite vorm ning mida kanti kaasas.
Eksponaate
(kiivrid, mütsid, relvad) võib ise katsuda ja proovida. Räägitakse, et miks me hoiame asju muuseumis.

Vanus: algkool.

Maksumus: 2 €/in

Ära puutu pommi!

Lapsed vaatavad filmi „Ära puutu pommi“, saavad näha ja oma käega puutuda asju, mis on leitud Sinimägedest.
Tunni lõpul täidetakse töölehed/joonistuslehed.
Programm on koostöös päästeametiga.

Vanus: 4‑6 klass.

Maksumus: 2 €/in

Maastikumäng

Programmi käigus saavad õpilased teada, kuidas lugeda kaarti, mida tähendavad märgid ja värvid kaardi peal. Kaardi abil leiavad õpilased kontrollpunktid ja lahendavad vastavad ülesanded. Maastikumäng läbib Sinimäe asula kõige huvitavamad kohti nagu Sinimäe põhikool, I maailmasõja punkrid ja Pargimägi.
Mängu käigus toimub ka muuseumi külastus.

Vanus: 4‑6 klass.

 

II Maailmasõda Eestis

 • II Maailmasõja sõdivad pooled, milline oli relvastus, mundrid.
 • Eestlased Laskurkorpuses ja Saksa sõjaväe üksustes, millised olid valikud ja kas need olid vabatahtlikud valikud.
 • 1944 sakslaste taganemislahingud Eesti territooriumil, olukorrad, milles mõlemal pool rinnet olid eestlased.
 • Kuidas tänapäeval teatakse ja leitakse, kes on ühishaudadesse maetud.
 • Relvade ja vormi tutvustus, sh millise armee relvastusse relv kuulus ja millised olid armeede iseloomulikud eraldusmärgid.
 • Retk Põrguaugumäele (II Maailmasõjas langenute memoriaal) ja Pargimäele (mäel asus Vaivara mõis ja asuvad I Maailmasõjaaegsed punkrid).
 • Soovi korral filmi “1944” vaatamine.

Vanus: 10‑11 klass.

 

Muuseum tuleb külla. Sõjavormid ja relvastus

Õpilased saavad teada Teisest Maailmasõjast Eesti territooriumil.
Tutvuvad Saksa ja Nõukogude armeede vormide ja relvastusega.
Soovi korral on võimalus rõivaid proovida.

Vanus: põhikool, gümnaasium.

Maksumus: kokkulepel.

Maastik, mis mõjutanud sõjategevust

Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast:

 • Retk Sinimägedel – annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest, taimestikust ning tutvustab II ms seotud paiku.
 • Praktiline ülesanne – eri aegade kaartide lugemine, positsioneerimine ja maastikuliste muutuste analüüs.

Maksumus: kokkulepel.

Elamusprogrammid

Sõjamäng

 • Õpilased saavad mobilisatsiooni kutsed. Programmi käigus saadakse teada, kuidas sattus eestimaalane sõjaväkke ja milliseid vorme kandis; millised olid relvad, mida tollal kasutati. Sõjaaegne elu‑olu, sh toidutalongide jagamine.
 • Õhuhäire korraldamine, Narva märtsipommitamise teema.
 • Esmaabi osutamine.
 • Kuidas kaevati kaevikuid ja millal neist abi on.
 • Retk Pargimäele (mäel asus Vaivara mõis, asuvad I Maailmasõjaaegsed punkrid).
 • Soovi korral filmi “1944” vaatamine.

Vanus: 10‑11 klass.

 

Ajarännak 1944

Vaivara Sinimägede muuseum kutsub osalema ajarännakus, kus tehakse läbi 1944. aasta põgenemine Narva piirkonnast. Osalejatele saadetakse enne seikluse toimumist e-posti teel stsenaarium, kus kirjeldatakse evakuatsiooni ning pakutakse rollid vastavalt osalejatele. See annab võimaluse teha valikud, mida kaasa võtta, mis selga panna ning milline võiks olla rännaku lõpus toimuva pikniku menüü. Ühtlasi aitab eelnevalt saadetud stsenaarium anda osalejatele mõningaid vihjeid teatud detailide jälgimiseks seiklus ajal, et rännak võimalikult tõeline oleks. Kuid loomingulisus on ka alati teretulnud ning muudab seikluse sageli veelgi meeldejäävamaks ning nauditavamaks.

Ajarännak sobib nii täiskasvanud sõpruskondadele kui ka lastega peredele. See erineb tugevalt teistest samalaadsetest seiklustest ning annab hea võimaluse arutada hiljem ka tänapäevaste põgeniketeemade üle.
Säärasel ettevõtmisel ei ole võimalik, et iga rännak kulgeks sama moodi nagu kõik eelnevad. Antud seikluse puhul on väga suur roll seiklejatel endil. Kõik sõltub osalejatest. Seega on seiklus täiesti ainulaadne ning tekitab uusi emotsioone kõigile, ka nendele, kes seda juba varasemalt läbinud on.

Ajarännakut läbiviivad juhendajad on oma ala spetsialistid, kes on kogu stsenaariumi hoolega läbimõelnud. Seega võite olla kindlad, et teenindus, mida kogete, on esmaklassiline.
Seikluse tarbimiseks on vajalik eelbroneering ning rännak saab alguse Vaivara Sinimägede muuseumist.

Ette tellimine: Ivika Maidre, ivika.maidre@vaivara.ee; +372 56 474 552.

Loodusprogrammid

Toitlustus

Saame korraldada toitlustuse

 • Ettetellimisel pakume muuseumis ka toitlustust, toitlustaja on OÜ Leiva Kodu
 • Soovite süüa privaatsemalt või suurema seltskonnaga, kindlasti leiame Teile sobiva variandi!
 • Küsi pakkumist:   ➠  muuseum@vaivara.ee   ✉
Scroll to top