Sõjamuuseumid tutvustasid loodavat ajalooteekonda Vaivarast Viimsisse

Narva-Jõesuus toimus Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist rahastatud projekti “Militaarpärandi tutvustamine Ida-Virumaal ja Viimsis” (MilHer) avaseminar, kus Eesti sõjamuuseum Viimsis ja Vaivara Sinimägede muuseum tutvustasid ühisprojekti eesmärke ja tegevusi.

Muuseumid töötavad koos välja Vaivarat ja Viimsit ühendava ajalooteekonna, mis viib huvilise 2. maailmasõja radadele, ja täiendavad oma valdkondlikke väljapanekuid. Eesmärk on parandada Eesti elanike teadmisi 2. maailmasõja sündmustest Eestis, tuua rohkem inimesi sõjamuuseumidesse ning julgustada nii kohalikke kui väliskülalisi Ida-Virumaad avastama.

Loodava turismimarsruudiga on turistidel piirkonnas rohkem vaadata ja külastada. Marsruudile jäävad kohalikud ettevõtjad ja omavalitsused saavad aga kasu turistide arvu kasvust. Samamoodi kuuluvad sihtrühma kohalikud elanikud, sh noored. Teavet 2. maailmasõja sündmustest jagatakse lihtsas ja põnevas vormis. “Info peab olema täpne ja ajalooliselt korrektne, aga samas ei tohi olla kuiv ega igav,” ütles Eesti sõjamuuseumi strateegianõunik Patrick Rang.  

 Turismimarsruudile jäävad järgmised külastuskohad: Sinimägede memoriaal, Vaivara Sinimägede muuseum, Valaste patarei koos tuntud turismiatraktsiooni Valaste joaga, Käva koonduslaager, Lebavere metsavendade punker ja lahingupaik, Miiduranna punker ning sõjamuuseum Viimsis.

“Objektid on valitud nii, et nad ei oleks seotud sõja ühe osapoolega ning räägiksid erinevate aastate ja sündmuste lugusid. Näiteks Lebavere lahingupaik on aastast 1941, aga punker aastast 1949,” selgitas Patrick Rang, lisades, et marsruuti on võimalik läbida ühe päeva jooksul, aga suurema huvi korral jätkub piirkonnas tegevust ka kauemaks.

Kõikidesse külastuskohtadesse on kavas üles panna infotahvlid. Samuti valmib põhjalikuma infoga kaardirakendus ja brošüür, mis annab populaarteadusliku ülevaate 2. maailmasõja sündmustest.

Lisaks ajalooteekonna loomisele täienevad mõlema muuseumi ekspositsioonid. Vaivara Sinimägede muuseum valmistab praegu ette rändnäitust “Inimesed ja saatused”.

“Kõige rohkem kannatavad sõjas ikkagi kohalikud inimesed, kes on meie näituse kangelased. Räägime välistendidel kuue inimese loo. Stendi teisel pool kirjeldame selle inimesega seotud kohta. Kuuest inimesest elas sõja üle ainult üks – Vaivara kirikuõpetaja Leo Treumann -, aga temaga seotud Vaivara kirik hävis 1944. aastal,” rääkis Vaivara Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre. 

 Baltisakslane Leo Treumann, kes oli enne sõda 18 aastat Vaivaras kirikuõpetaja, lahkus sõja jalust Saksamaale, kus ta mobiliseeriti. Sõja ajal, tõenäoliselt 1943. aastal, tuli ta mundris tagasi Vaivarasse ja pidas populaarse jutluse, mida ümberkaudsed kuulama tulid. Kuna kirik oli selleks ajaks nii palju kannatada saanud – torn purustati juba 1941. aastal -, pidas ta jutluse rahvamajas. Treumann läks tagasi Saksamaale ja hukkus 1963. aastal autoõnnetuses. 

Ülejäänud näituse kangelased hukkusid sõjas, nii lastekodu laps Raimund Kull, kaitseliitlane Rudolf Seppar, metsavend Johannes Aps, sõjamees Georg Sooden kui ka noor naine Meeta Süvalepp. “Viimast ei päästnud isegi see, et ta oli juunikommunist ja ootas Punaarmeed. Meeta tapeti koos oma väikese lapsega Meriküla dessandi käigus – kuul meelsust ei küsi,” tõdes Ivika Maidre.

Vaivara Sinimägede muuseumisse lisandub veel kaks teabekioski, mis peaksid suurt huvi pakkuma tehnikahuvilistele. Neist üks tutvustab muuseumi ühte põnevamat eksponaati, ründelennukit IL-2. Teabekioski saab ka tehnikahall, kus pannakse välja tank T-34. Mõlemad sõjamasinad on kohalikud ajaloohuvilised välja tõmmanud Kurtna järvedest. 

“Tahame kahe sõjamasina kohta rohkem infot jagada. Esimene peatükk räägib lennuki IL-2 ja tanki T-34 väljamõtlemise ning arengu loo. Teine peatükk tutvustab aga konkreetseid objekte ja nende leidmist. Saame olla uhked, sest maailmas ei ole palju muuseume, kus on olemas lennukid ja tankid, mis on sõjas osalenud,” rääkis Ivika Maidre.

Ekspositsioon muutub ka Eesti sõjamuuseumis. Projekt võimaldab täiendada 2. maailmasõja püsinäitust ja luua väliekspositsiooni ala. Rasketehnika angaaris saab aga selgitava näituse kurikuulus tanki T-34, mis eelmisel suvel valitsuse otsusel postamendilt Narva jõe äärest Viimsi muuseumisse viidi.

“Näitus tuleb pigem selles võtmes, et tegemist ei olnud üheski vaates unikaalse ja olulise tähtsusega objektiga. Sootuks vastupidi – selliseid tanke toodeti miljoneid ja ta tuleb demütologiseerida,” ütles Patrick Rang.

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill leidis, et kahe muuseumi projekt on oluline riigi toimimise seisukohast, sest aitab muuta ajaloo teadvust. “Nõukogudeaegne 2. maailmasõja narratiiv, suure isamaasõja narratiiv või veel hullem – putinlik suure isamaasõja narratiiv -, asendub tõese või vähemalt tõele lähemal olevaga.”   

Projekt “Promotion of military heritage in Ida-Virumaa and Viimsi” kestab 1. juulist 31. detsembrini 2023. Projekti rahastab Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm ja selle eelarve on ligi 222 000 eurot, millest 90 protsenti kaasrahastab Euroopa Liit. Projekti MilHer kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Eesti kaitselahingute 79. aastapäevale pühendatud mälestuspäev Sinimäe alevikus, 29. juulil 2023.a.

Kutsume osalema 1944. aasta Eesti kaitselahingutele pühendatud mälestusüritusest Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus 29.07.2023. Tänavu möödub juba 79 aastat Sinimägede lahingutest, mille näol on tegemist ohvriterohkeimate Eesti pinnal peetud heitlustega. Paljudele sõduritele on need mäed ka viimseks puhkepaigaks.

Kes ei saa tulla, ei saa osaleda, kutsume teid üles ka maakondades 29. juulil asetama kangelaste mälestuseks pärgi Vabadussõja mälestussammastele, II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse eest langenute mälestussammastele ja Tallinnas Maarjamäel Eesti 1944. aasta kaitselahingutes osalenud väeosade mälestustahvlitele.

Päevakava:

Kogunemine Grenaderimäel
kell 10.30-10.50

Algus kell 11.00
Grenaderimägi

Langenute mälestamine
Liputoimkonna sissemarss
Eesti Vabariigi hümn
Pärgade asetamine kangelaste mälestuseks
Laul langenud kangelastele
Mälestuspalvus
Hoia, Jumal, Eestit
Ühislaul: Eestimaa, mu isamaa

Kell 12.00 Vaivara Sinimägede Muuseum
Seltskondlik koosviibimine

Sõdurilõuna (tasuta) ja välikohvik
Raamatute, ajalehtede, meenete ja tarvikute müük
Muuseumi külastamine soodushinnaga

Eesti Endiste Metsavendade Liit
Korralduskomitee nimel
Heiki Magnus
+372 5273368

 

Narva-Jõesuu kalanduse ajaloo ja tänapäeva interaktiivne tutvustamine koduloomuuseumis

Virumaa Rannakalurite Ühingu (VRKY) kaudu oli võimalik taotleda toetust kalanduse ja rannaelu kultuuripärandi tutvustamiseks. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis otsustasime soetada interaktiivse stendi, mille kaudu teha see teema kättesaadavaks meie elanikele ja külastajatele.

Materjale sai otsitud arhiividest, koduloolistest raamatutest, muuseumi kogudest, internetist. Oma mälestusi ja kogemusi kaluritööst rääkisid kohalikud kalurid ning endised kalurikolhoosi Oktoober ja Traalbaasi töötajad. Toodi avaldamiseks fotosid ja dokumente. Salvestati videoklipid praeguste rannakalurite oludest. Tekstid esitatakse eesti, vene ja inglise keeles:

  • Kalurikülad
  • Kuurort
  • Kalurikolhoosid
  • Kalandus tänapäeval

Materjalid kogus muuseumi töötaja Tiiu Toom, programmeeris OÜ Novaver VRKY toetuse arvel, stendi soetas Vaivara Sinimägede SA.

Stendi esitlus toimus 29. juunil 2023 kell 13.00 Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis.

Pilt

Projekt „Ajalugu filmis“

Projekti “Ajalugu filmis“ eesmärkideks oli

  • mitmekesistada ajalooteadmisi pakkuvate ürituste formaati uue lähenemisega
  • pakkuda kirderanniku piirkonna elanikele kvaliteetseid ettekandeid nii Eesti kui Soome ajaloost
  • näidata ja kommenteerida filme, mis on seotud loenguteemaga ehk teave koos meelelahutusega (loeng ja film)

Projekti tegevuste elluviimisse oli kaasatud Soome Suursaatkond.

Projekti üritustel osales vähemalt 160 inimest (osa inimesi käis mitmel loengul)

Projektiga aktiviseeriti kogukonda piirkonna ajaloo väärtustamisega ja köitva ajaloo-alase audiovisuaalse informatsiooni jagamisega

Tegu oli eristumisega tavapärasest pakutavast, teist sellist loengusarja piirkonnas ei ole olnud

IV kvartal 2019 Loeng Soome Talvesõjast (1939-1940) ja teemat käsitleva filmi “Tundmatu sõdur“ näitamine.
I kvartal 2020 Vabadussõda käsitleva tummfilmi „Noored kotkad“ (1927) näitamine ja kommenteerime sõjalise võistluse „Utria dessant“ raames.
III kvartal 2020 Dokumentaalfilmi „Sinimäed“ (2006) näitamine ja kommenteerimine.
III kvartal 2020 Loeng Soome Jätkusõjast ja film „Tali-Ihantala 1944“ Film räägib 1944.aasta juunis-juulis peetud lahingust.
II kvartal 2021 Loeng Narva Töörahva Kommuunist (1918-1919) ja telefilmi „Narva kosk“ näitamine
IV kvartal 2021 Filmi “Detsembrikuumus“ näitamine ja loeng 1924.aasta 1.detsembri sündmustest.
II kvartal 2022 Dokumentaalfilmi „Haukka grupp“ (2005) näitamine ja kommenteerimine. Film räägib 1943.aastal Soomes loodud raadioluure grupist
II kvartal 2023 Loeng Soome kodusõjast 1918.aastal ja film „Käsk“
II kvartal 2023 Kokkuvõtete tegemine

Vaivara Sinimägede muuseum otsib 80% töökoormusega (4 tööpäeva) turundus – ja muuseumitöötajat

vastab meilipäringutele ja peab arvestust tellimuste osas;
teeb kuu lõpus kassaaruande;
teeb turundustegevusi, nagu kodulehe  ja facebooki haldamine, turundusmaterjalide tootmine ja jagamine, messidel osalemine jms;
vajadusel on tööl klienditeenindajana;
aitab läbi viia projekte, muuseumiprogramme, ekskursioone ja üritusi.

Kandideerijalt eeldame:

huvi ajaloo ja  sõjatemaatika vastu;
keskeri- või kõrgharidust;
eesti keele oskust C1 tasemel;
vene ja inglise keele oskust;
head arvutikasutamise oskust;
esinemise ja suhtlemise oskust;
valmisolekut töötada ka nädalavahetustel (enamasti suvel).

Omalt poolt pakume:

kohapealset juhendamist;
sõbralikku kollektiivi;
paindlikkust töökohustuste jagamisel;
1080.- eurot palka.

CV palume saata 30.juuliks 2023 aadressile: muuseum@vaivara.eeLisainfo: ivika.maidre@vaivara.ee

03.juunil 2023 on Sinimägede muuseumis ajalooõhtu! TASUTA

kell 14.00 bussiekskursioon sõjaradadel algusega muuseumi juurest.
Soovijatel palume registreerida kuni 01.juunini : muuseum@vaivara.ee või 56474552

kell 17.00 Marek Nisuma loeng eesti piirikaitserügementidest 1944.aastal

kell 18.15 näitame eesti meeste vorme läbi aegade ja aastasadade

muuseumis on Teise Maailmasõja esemetest päevanäitus

Tegevusi rahastab Eesti Sõjamuuseum

kell 19.00 Küllo Arjaka loeng Soome kodusõjast 1918.aastal ja film “Käsk

Tegevust rahastab Kirderanniku Koostöökogu LEADER

Scroll to top